Xem e đây này có quậy đâu , đập đồ củ sắm mới thui ,làm gì căng .Biết thế dell lấy vk ..kk