Rất nhanh! 500ae xh đã tìm ra được thanh niên đ.ánh e hs sau khi va chạm gt , và dạy dỗ cho 1 bài học..