Phụ huynh trước khi rước bé đi học về nhớ để ý xem bé nhà mình có gì không nha ..!

Nhìn thấy cảnh trường học mầm non mà để máy cháu học chung như vậy tức tải về đăng cho cả nhà xem để đề phòng nhé