Đôi uyên ương trồng cây thông trong công viên tuổi trẻ